វគ្គទី 4៖ លោក ហ៊ុយ ចាន់សាន ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Re-Edge Architecture and Design

វគ្គទី 4៖ លោក ហ៊ុយ ចាន់សាន ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Re-Edge Architecture and Design១០នាទីនៃជំនួញជោគជ័យ – 10 Minutes Behind Successful Business

វគ្គទី 4៖ លោក ហ៊ុយ ចាន់សាន ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Re-Edge Architecture and Design

Broadcasted on SEATV on every Sunday at 19:30 – 19:40 and replayed on every Friday at 10:30 – 10:40. Live on Facebook page: Blue TV Cambodia on every Tuesday at 10:00 – 10:30. Also available on Biz Khmer and JaiKon TV.

———-
ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូ មេឌា ហ្វីម (ខេមបូឌា) – Blue Media Films (Cambodia)
អ៊ីមែល៖ info@bluemediacambodia.com
ទូរសព្ទ៖ +(855) 99 848 885 / 68 898 976 / 69 818 142
វេបសាយ៖ www.bluemediacambodia.com

source

3 Comments
 • ki M
  Posted at 19:17h, 20 January Reply

  So proud of him

 • Mea LeaK
  Posted at 19:17h, 20 January Reply

  តើលោកពូគូរប្លង់ផ្នែកខាងក្រៅឬក៏ផ្នែកខាងក្នុង🙏

 • Mea LeaK
  Posted at 19:17h, 20 January Reply

  Admin តើស្ថាបត្យកម្មចែកជាប៉ុន្មានផ្នែក?
  សូមអោយ admid ជួយធ្វើវីដេអូបកស្រាយអំពីតួរនាទីតាមផ្នែកនីមួយៗបានឬទេ។ សូមអរគុណ

Post A Comment